Ne vždy jsou Pravidla aplikovatelná. Jsou situace, kdy nevíte, které Pravidlo je vhodné použít. Je možné, že v takových případech je raději využíijete Cenové modely.

Cenové modely jsou algoritmy, roboti, automatické nástroje, které jsou vytvořené pro specifické účely. Ať je to hledání optimální cenové hladiny nebo odprodej starých produktů ve skladu. Zpravidla nastavíte jen základní parametry a cena se již optimalizuje dále sama.