Posílání cen do vašeho e-shopu jde plně automatizovat - a je to možnost, kterou velmi silně doporučujeme. Pro začátek je ale také možné, že chcete exporty připravovat a schvalovat ručně. To platí zejména pro situaci, kdy se s Disivem učíte a chcete si vše ručně zkontrolovat.

Proces přípravy a schvalování

Při přípravě exportu (ať už automaticky nebo stisknutím tlačítka Připravit export) Disivo načte nejnovější data, která má k dispozici a produkty aplikuje na skupiny a pravidla, marketingové akce a manuální přecenění. 

Export má dva stavy - připravený export a schválený export. Připravený export otevřete kliknutím na tlačítko "Připraveno ke schválení". V detailu exportu můžete zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Pokud ne, produkt můžete z exportu odebrat. Jakmile jste se stavem exportu spokojeni, export můžete schválit.

Všechny akce, které jste udělali mezi přípravou a schválením, nebudou součástí daného exportu. Pro aplikování změn je potřeba připravit nový export.

V exportu se objevují neodebrané produkty, které jsou součástí aktivních přeceňovacích pravidel, jsou manuálně přeceněny nebo jsou součástí platné marketingové akce. S tím, že nejvyšší prioritu má manuální přecenění, poté marketingová akce a nakonec klasické přecenění.

Odebrané produkty z exportu

Z finálního exportu (tedy ze schválené podoby exportu, která se poté zasílá na váš e-shop) se produkty mohou vyřadit třemi způsoby.

 1. Manuální odebrání v procesu schválení exportu
 2. Vyřazení produktu díky příliš velké změně ceny (v případě této volby v nastavení Disiva)
 3. Nulová změna ceny (v případě této volby v nastavení Exportu)

V každém z těchto případů budete schopni v detailu exportu tuto informaci u odstraněného produktu vidět

Stáhnutí exportu - posílání cen do e-shopu

Schválený export bereme za finální.  Samotný export je dostupný buď přímo z API (URL adresy, kterou si může váš systém automaticky stáhnout), případně můžete poslední export manuálně stáhnout.

Zpočátku doporučujeme manuální stahování exportů, kdy si můžete zkontrolovat všechny produkty. Později můžete přejít na automatické schvalování a stahování. Pro nastavení automatického nastavení exportů nás kontaktujte.

Stáhnutý export - co to je a co obsahuje

Stáhnutý export je ve formátu CSV. Obsahuje informace o všech produktech, které jsou součástí aktivních přeceňovací pravidel, co řádek, to produkt.

Typicky má export několik sloupců, jejich seznam uvádíme níže. Data v CSV jsou modifikovatelná. Pro úpravu CSV nás kontaktujte.

Parametry v CSV:

 • ITEM_ID má stejnou hodnotu jako značka ITEM_ID z feedu.

 • NAME udává jméno produktu.

 • RECOMMENDEDPRICE_VAT je doporučená cena pro prodej

 • PURCHASEPRICE_VAT je nákupní cena produktu.

 • PRICE_VAT udává předchozí cenu produktu.

 • RULE_NAME uvádí jméno pravidla, které je zodpovědné za změnu ceny.

 • GROUP_NAME uvádí jméno skupiny.

 • SUBGROUP_NAME uvádí jméno podskupiny.