Co jsou Skupiny?

Skupiny vám pomáhají rozčlenit vaše produktové portfolio do menších celků na základě zvolených filtrů a parametrů. Každá Skupina může mít (a většinou i má) jiné cenové strategie.


Jak přidat produkty do Skupiny?

Po vytvoření nové skupiny máte možnost zvolit, které produkty do skupiny přidáte podle různých parametrů. Můžete zvolit produkty hromadně podle konkrétního dodavatele, výrobce, kategorie, specifického názvu produktu nebo jeho části. Další možností je nahrání konkrétních produktů z připraveného CSV/Excel souboru (v tomto případě lze nahrát produkty s jednotlivými ITEM_ID nebo EAN kódy zamýšlených produktů). 

 

Možnosti filtrů či parametrů, které máte z nabídky na výběr, závisí na tom, jaká data posíláte v produktovém feedu do Disiva.

Zpravidla platí, že jakákoli proměnná nebo štítek obsažený v produktovém feedu pro Disivo se může ve filtrech skupiny objevit. Pokud v parametrech nevidíte volbu, kterou potřebujete, kontaktujte nás pro další podporu. 

Nejčastější parametry skupin a jejich použití

  • ITEM_ID, EAN - slouží k vybrání jednotlivých produktů. Do výběru můžete vybrat ručně jeden produkt nebo více produktů.

Pokud chcete produktů nahrát více, doporučujeme je nahrát hromadně přes CSV soubor. V takovém případě stačí vytvořit CSV soubor, kde co řádek, to jedno ITEM_ID/EAN produktu - pokud  využíváte excel, stačí na každém řádku ve sloupci A mít jedno ITEM_ID/EAN a poté soubor uložit jako CSV.

  • Kategorie, Výrobce - slouží k hromadnému nahrání celé kategorie nebo výrobce. Informace o kategoriích nebo výrobcích zrcadlí informace v produktovém feedu

Jak to funguje, když si zvolím více parametrů najednou?

Pokud zvolíte ve skupině dva a více parametrů najednou, logický vztah mezi nimi je "a zároveň" - tedy oba dva musí platit.

Pokud v rámci jednoho parametru zvolíte více možností (například: Kategorie - obsahuje: "Příslušenství na kolo"+"Příslušenství na koloběžku" logický vztah mezi možnostmi je "nebo" - tedy alespoň jedna musí platit.

PRO tip: Ne vždy musíte používat v definici parametru možnost "obsahuje". Prozkoumejte i další možnosti, někdy se více hodí "se rovná" nebo "začíná na", případně i "nerovná se", pokud potřebujete nějakou část ze skupiny vyškrtnout.

Vytvoření první skupiny

  1. Po vytvoření nové skupiny ji pojmenujte - doporučujeme používat přehledná označení, ve kterých se snadno zorientujete.
  2. Zvolte vhodné parametry dané skupiny - např. "výrobce". Pokud chcete do skupiny přidat produkty od výrobce Apple, tak nastavte parametr jako "výrobce obsahuje Apple".

3.   Skupinu stačí uložit (tlačítkem v pravém horním rohu) a první skupina je vytvořena.

 

Jak Disivo ví, které produkty patří k výrobci Apple?

Informace o produktech stahujeme z vašeho produktového feedu. V něm jsou obsaženy informace o všech produktech a jejich detailech. Disivo v tomto konkrétním případě vezme všechny produkty, které mají v feedu tuto informaci: <MANUFACTURER>Apple</MANUFACTURER>

PRO tip: Pokud chcete do skupiny zařadit všechny dostupné produkty můžete tak učinit pomocí tlačítka "přidat všechny produkty" 

Více Skupin a propadávání

V Disivu si můžete vytvořit libovolný počet Skupin. Produkt se přiřadí do Skupiny, pokud splní Dimenzi dané Skupiny.

Co když ale produkt teoreticky patří do více Skupin?

Například sukně Zara může patřit do skupiny "Sukně - kategorie obsahuje Sukně" a zároveň "Zara - výrobce se rovná Zara". V takové situaci se produkt bude snažit zařadit do Skupiny, která je na vyšším místě. Čím výše je Skupina, tím vyšší prioritu má. Pokud chcete prioritu Skupiny změnit, stačí ji přetáhnout na požadovanou pozici.

Nejde ale pouze o splnění dimenze. Produkt se přiřadí do Skupiny, pokud splní Dimenzi dané skupiny a zároveň splní podmínky pravidla a nalezne se nastavení ceny.

Například: pokud je ve Skupině jediné Pravidlo s podmínkou "Pokud jsem jediný, kdo nabízí", ale daný produkt podmínku nesplní, tak se nemůže podle Pravidla přecenit a protože Skupina jiné Pravidlo nemá, tak z ní produkt "vyskočí".

Jinými slovy - produkt se přecení, pokud nalezne skupinu, jejíž Dimenzi splní a zároveň v této skupině nalezne pravidlo, jehož Podmínku splní. Pokud jste se ještě s tvořením pravidel nesetkali a tento odstavec je složitý, doporučujeme přejít na část o Pravidlech.


Co když chci rozdělit určité produkty jak podle kategorie, tak podle výrobce?

V těch to situacích si v rámci Skupiny máte možnost vytvořit ještě podskupiny. Ty můžete použít také v situaci, kdy máte vrchní Skupinu výrobce, ale chcete se chovat jinak k jeho top produktům.

Jak si vytvořit podskupinu?

  1. Na daně Skupině (v seznamu Skupin) si klikněte na tři tečky
  2. Poté zvolte "vytvořit Podskupinu".
  3. Pojmenujte si ji.

Pro podskupiny platí stejná pravidla jako pro Skupiny. Pamatujte na to, že produkt připadne do Podskupiny, pokud splní Dimenze Skupiny i Podskupiny zároveň.

 

Jaké produkty Disivo přeceňuje?

Disivo přeceňuje pouze aktivní produkty. Aktivní produkty jsou ty produkty, které se objevily v produktovém feedu alespoň jednou za posledních 24 hodin


Nastavení konkurence na Skupině

Občas se stane, že globálně nastavená konkurence není pro některou ze Skupin relevantní (např. v doplňcích stravy je pro vás Alza konkurentem, ale v potravě pro mazlíčky ne).

Díky nastavení v samotné Skupině zvolte relevantní konkurenty pro danou skupinu, její podskupiny a pravidla. Můžete vybrat pouze ze seznamu konkurentů, které jste si zvolili na globální úrovni. Omezíte tak nastavení pravidel dle konkurence pouze na zvolené konkurenty.

 

 

 

 

Zároveň možnosti nejlevnější konkurent a nejdražší konkurent budou brát v potaz právě jen tyto vybrané konkurenty. Pokud je toto nastavení neaktivní, tak se berou v potaz všichni konkurenti nastavení na globální úrovní.