Eshop i Disivo je potřeba datově propojit, aby se zajistilo, že Disivo má potřebné informace, podle kterých přecení produkty, a aby se o těch informacích e-shop dozvěděl.

 

 1. Import dat
  Disivo importuje data z různých zdrojů několikrát denně. Konkrétně produktové feedy importuje 10 minut před každou lichou hodinou (8:50, 10:50, ...), data z Google Analytics ve 3:00, data o konkurenci v 5:00 a 12:00. V případě využití transakčního feedu Disivo importuje data ve 2:00 nebo 3:30 ráno. Chcete-li mít v Disivu co nejaktuálnější data, doporučujeme generovat produktový feed s aktuálními cenami z e-shopu v podobné frekvenci jako je jeho import do Disiva (tedy 12x za den)

 1. Strategie
  Pomocí různých skupin a pravidel nastavíte vlastní strategii. Ta v sobě může kombinovat i manuální přecenění a marketingové akce, které krátkodobě fixují ceny produktů.

 2. Příprava exportu
  Typicky alespoň jednou denně chcete připravit nový export, který vaše ceny "zafixuje". Ve chvíli exportu vezme Disivo připravené skupiny a pravidla, marketingové akce a manuální přecenění a začne je kombinovat s nejnovějšími daty, které získá z importu. Jakmile export schválíte, můžete stáhnout ručně data o přecenění (ve formátu CSV) nebo Disivo propojit s vaším systémem a data nechat téct automaticky.

 3. Import do e-shopu
  Na vaší straně e-shopu proběhne import Disivo feedu s informacemi o nových cenách. Časy nahrávání nových cen do e-shopu doporučujeme sladit se zvolenými cenami exportů z Disiva.

 4. Přecenění produktů
  Po importu Disivo dat se produkty ve vašem e-shopu přecení. V tuto chvíli se projeví všechna pravidla, marketingové akce a manuální přecenění.

 5. Generování feedu
  Po přecenění se ve vámi nastavených pravidelných intervalech vygeneruje nový feed produktů s nově přeceněnými cenami, který se následně naimportuje do Disiva ve zmíněných pravidelných intervalech (viz bod 1) a koloběh dat začíná nanovo.