Po dobu trvání marketingové akce jsou produkty přeceňovány dle akčních cen. Co se stane, když marketingová akce skončí?

Kontrolka jménem "Prefixed price"

U každého produktu, který je součástí marketingové akce, se vytvoří hodnota "Prefixed price". Prefixed price je cena, kterou si systém uložil jako poslední normální před začátkem marketingové akce. Můžete ji nalézt v detailu produktu.

 

K čemu Prefixed price slouží?

Hlavní úlohou prefixed price je zajistit, aby po konci marketingové akce nezůstala cena na úrovni té akční nebo aby Pravidla/Cenové modely naneceňovaly na základě akční ceny.

Prefixed price se použije pro potřeby prvního exportu po konci marketingové akce. Po schválení exportu se prefixed price vymaže a do dalšího exportu již nezasahuje.

 

Ve kterých případech se Prefixed price používá?

  • Pokud produkt není součástí žádného Pravidla, tak se v exportu pošle návrh přecenění na hodnotu prefixed price.
  • Pokud se produkt má přecenit podle Pravidla, které má nastavení ceny "aktuální cena", tak se místo aktuální ceny použije hodnota prefixed price. 
  • V ostatních případech se prefixed price nepoužije.