Disivo umí upozornit na 5 možných situací:

  • když se některý z produktů přecení o významnou částku (nahoru i dolů)
  • když bude mít některý z produktů nulovou prodejní cenu 
  • když bude mít některý z produktů neexistující nebo nulovou nákupní cenu 
  • že vám končí marketingová akce
  • když se nezdařil export

Po kliknutí na tlačítko "Podrobnosti" se zobrazí seznam všech produktů v daném upozornění, kde si můžete prohlédnout o jaké produkty se jedná a případně si rozbalit detail daných produktů. Jakmile upozornění zkontrolujete, můžete jej archivovat, aby se vám již nezobrazilo. 

 

Pro Upozornění na významnou změnu ceny máte na výběr ze tří možností, jak s nimi naložit: 

Potvrdit

Kliknutím na tlačítko "Potvrdit" Disivu říkáte, že s navrženými cenami souhlasíte, přestože jsou jejich změny mimo nastavené rozmezí. Volbou "Potvrdit" zmizí dané produkty z tohoto přehledu a přidají se do exportu. Pokud zvolíte "Potvrdit", dojde k přecenění.

Uspat

Kliknutím na tlačítko "Uspat" nastavíte, aby se toto upozornění po určenou dobu nezobrazovalo. Uspaní platí pouze pro konkrétní cenu z tohoto upozornění. Pokud se cena produktu změní, byť jen nepatrně, produkt se do Upozornění vrátí. Pokud zvolíte možnost "Uspat", nedojde k přecenění.

Archivovat

Kliknutím na tlačítko "Archivovat" vám daná položka zmizí z tohoto přehledu. Pokud si seznam upozornění představíte jako odškrtávací seznam položek, na kterých je potřeba něco zkontrolovat, tak právě tlačítko Archivovat je takové odškrtávací pole. Mám zkontrolováno, odškrtnu si a můžu jít dál. Při použití možnosti "Archivovat" rovněž nedojde k přecenění.

 

Potvrdit, uspat nebo archivovat můžete jak celé upozornění (tzn. všechny produkty v něm obsažené naráz), tak i jednotlivé produkty z něj.

 


Nastavení upozornění

Tato nastavení najdete v Disivu vlevo dole v sekci Nastavení. Pro jejich zobrazení a úpravu musíte mít admin práva

Nastavit můžete chování u těchto typů upozornění:

  • Produkty s významnou změnou ceny - u těchto produktů si můžete nastavit spodní a horní hranici přecenění, které když produkt překoná, tak vznikne upozornění 
  • Produkty s nulovou prodejní cenou
  • Produkty s nulovou nákupní cenou

U všech tří upozornění si volíte, zda chcete:

  1. Zaslat upozornění e-mailem - pošleme vám na e-mail (který zadáte v nastavení níže) informaci o tom, že produkty byly zachyceny v těchto upozorněních.
  2. Odstranit vybrané produkty z exportu - produkty, které se objeví v tomto upozornění, Disivo automaticky z exportu odstraní. Máte tak jistotu, že nedojde k nežádoucím změnám cen.

 

 

Odložení upozornění

Zde si nastavíte dobu, po kterou bude upozornění potvrzené nebo uspané.

Emaily pro zasílání upozornění

Zde můžete zadat jednu nebo i více emailových adres, na které budete všechna upozornění dostávat. Také zde můžete zvolit jazyk těchto mailů.