Model pro skokové změny cen neboli redukční cenový model umožňuje efektivně zlevňovat špatně prodejné zboží a nachází nejvyšší cenu, za kterou se začne prodávat. 

Model automaticky sníží cenu a počká stanovenou dobu. Pokud se produkt v tomto období (skoku) nezačne prodávat, sníží cenu znovu.

Dosáhne-li produkt v daném skoku minimálního počtu prodejů, je tento skok vyhodnocen jako úspěšný. Model se pro tento produkt restartuje, ponechá cenu na stejné úrovni a začíná nový "skok" - tedy období, za které by měl produkt dosáhnout minimálního počtu prodejů. Aby se produkt dále nezlevnil, je nutné, aby jeho prodeje opět splnily stanovené úrovně.

!POZOR! Model vyhodnocuje počty prodejů, nikoli počty prodaných kusů. Pokud tedy v jedné objednávce (transakci) zákazník koupí 3ks produktu, model stále počítá transakci jako 1 prodej.

Nastavení modelu

Určete si, jaká nastavení má model pro své výpočty používat:

  • Minimální počet prodejů - prodeje, které by měl produkt dosáhnout během jednoho skoku. Pokud těchto prodejů nedosáhne, po uplynutí délky skoku dojde k jeho dalšímu zlevnění.
  • Maximální délka skoku - za jaké období by se měl prodat nastavený počet kusů.
  • Velikost skoku - o kolik bude model snižovat cenu.
  • Limitní cena - pod jakou úroveň model nesmí jít. Lze nastavit podle nákupní ceny nebo DMOC.

Model sníží cenu vždy o dané procento aktuální ceny produktu. To může často znamenat cenu s přesností na haléře. Limitní cena pak udává nejnižší možnou hranici, pod kterou se produkt již nepřecení.

Jak si mohu prohlédnout produkty v modelu?

Napravo vedle nastavení uvidíte aktuální informace o produktech (současná cena, počet skoků, prodeje v aktuálním skoku).

Na co si dát pozor?

Po vyprodání zboží v modelu odprodeje doporučujeme model vždy ukončit a smazat. V případě že byste se rozhodli produkty výhledově opět naskladnit, model si ukládá historii výprodejové ceny a na tuto cenu by také navázal (jedná se o opatření, které zajišťuje plynulé snižování ceny i v případě výpadku produktového feedu.

Model dále nereflektuje situaci, kdy doporučí změnu ceny, ale vy se rozhodnete produkt nepřecenit nebo produkt přeceníte mimo Disivo. Pro správné fungování modelu je proto nutné zajistit jeho průchodnost.

Proto doporučujeme mít spuštěné automatické exporty nebo přeceňovat manuálně každý den.