Základní princip fungování modelu

Oproti modelu pro testování optimální ceny umí tento model pracovat s menšími počty prodejů - není založen na statistice, ale principu "skoků" cen, pokud je nebo není splněna podmínka počtu prodejů za určitou dobu.

!POZOR! Model vyhodnocuje počty prodejů, nikoli počty prodaných kusů. Pokud tedy v jedné objednávce (transakci) zákazník koupí 3ks produktu, model stále počítá transakci jako 1 prodej

V rámci modelu mohou nastat pouze dvě situace:

  • Produkt dosáhne v průběhu skoku minimálního počtu prodejů - pro tento produkt je pak cena zvýšena. V takovém případě model nečeká na konec daného skoku, ale cenu zvyšuje v nejbližším následujícím exportu.
  • Produkt nedosahuje dostatečných prodejů - jeho cena je po uplynutí stanovené doby ("skoku") snížena.

Model vyhodnocuje produkt po produktu. Pokud je v modelu více produktů, nejsou na sobě závislé. Jeden produkt může "skákat" cenově nahoru, druhý dolů.

step optimisation graph

Nastavení modelu

U modelu si můžete zvolit automatický nebo manuální režim. Pokud si zvolíte automatický, Disivo z historických dat odhadne pro každý produkt optimální nastavení (odhadovaný standardní počet prodejů, velikost změny ceny). Tyto parametry je možné později upravit.

Při manuálním režimu si všechny parametry od začátku nastavujete sami:

  • Minimální počet prodejů - prodeje, které by měl produkt dosáhnout během jednoho skoku. Pokud těchto prodejů nedosáhne, po uplynutí délky skoku dojde k jeho dalšímu zlevnění.
  • Maximální délka skoku - za jaké období by se měl prodat nastavený počet kusů.
  • Velikost skoku - o kolik bude model snižovat/zvyšovat cenu.
  • Limitní cena - pod jakou úroveň model nesmí jít. Lze nastavit podle nákupní ceny nebo DMOC.

 

 

Velikost skoku slouží k výpočtu změny cen. Velikost změny je vypočtena na počátku modelu a poté zafixovaná, jedná se tedy o stále stejnou částku. Vypočtena je jako velikost skoku * základní hodnota. Základní hodnota je nyní stanovena ve výši aktuální ceny produktu při startu modelu.

Na co si dát pozor?

Model nereflektuje situaci, kdy doporučí změnu ceny, ale vy se rozhodnete produkt nepřecenit nebo produkt přeceníte dle letákové akce nebo manuálního přecenění. Pro správné fungování modelu je proto nutné zajistit jeho průchodnost.

Proto důrazně doporučujeme mít spuštěné automatické exporty, bez kterých tento model nemusí fungovat správně.