Tento model je vhodným řešením pro produkty, u kterých je hodně (200+ měsíčně) prodejů a u kterých chcete najít optimální hladinu marže a dlouhodobě ji udržovat.

Skrz nastavení Skupiny volíte, které produkty se do modelu přidají. Můžete zvolit Skupinu je s jedním, velmi prodávaným produktem. Stejně tak můžete nacházet optimální hladinu marže u větší skupiny produktů. Pokud do modelu pustíte větší sadu produktů, bude se s cenami hýbat naráz. Zjistíte tak optimální hladinu pro celou Skupinu.

Principy modelu

Model se skládá z jednotlivých cenových testů. V rámci jednoho testu se porovnávají dvě cenové hladiny. Např. přirážka 10 a 15 %. Test každý den tyto hladiny mění a sbírá jejich výsledky, kterými jsou data o impresích (počet zobrazení detailu produktu) a prodejích.

Jakmile jsou splněny podmínky pro vyhodnocení testu (minimální doba, minimální počet objednávek), tak model nasbíraná data vyhodnotí za pomocí statistických nástrojů. Na základě výsledků pak spustí další test s novými cenovými hladinami. Pokud uspěla vyšší cenová hladina, další test bude testovat tuto hladinu oproti ještě vyšší, pokud uspěla hladina nižší, další test bude testovat tuto nižší hladinu oproti ještě nižší.

Vyhodnocení i spuštění dalšího testu se děje automaticky. Pro úspěch jedné varianty testu je třeba alespoň 90% jistotaMinimální doba běhu testu je 14 dní, před ní se test nevyhodnotí i kdyby dosáhl 90% jistoty, Maximální doba testu je 60 dní, po té době se test vyhodnotí - pokud nenalezne 90% jistotu, tak se bude test opakovat. Zde doporučujeme zvážit změnu nastavení.

Úvodní nastavení modelu

V rámci úvodního nastavení máte možnost zvolit, z čeho se bude model odrážet (úvodní bod) a jak velké intervaly má testovat (velikost jednotlivých variant). Například při základní hodnotě nákupní cena si můžete nastavit úvodní bod na úrovni 10 % (tedy nákupní cena + 10 % z ní) a interval 5 % (přesně řečeno 5 procentních bodů). V tomto případě model jako první spustí varianty nákupní cena plus 10 a 15 procent.

Nastavení cenového modelu můžete kdykoliv změnitPokud je však již pro model spuštěný test, dojde k jeho zastavení. Jím nasbíraná data nebudou použita k dalšímu vyhodnocení a dojde ke spuštění testu nového s nově zvoleným nastavením