(nastavení ceny funguje jako filtr (pokročilý nákres))

K čemu slouží Pravidla?

Pravidla slouží k tomu, abyste si dopředu připravili situace, které když nastanou, tak se podle vašeho nastavení produkt přecení. Pravidla využijete, abyste zdražili produkt, když dochází sklad, zlevnili jiné produkty, když se neprodávají nebo zdražili produkty, které jsou oproti konkurenci příliš levné.

Obecně platí, že produkt se nacení podle daného Pravidla, pokud splní podmínku/podmínky Pravidla. Např. pokud je podmínka "Pokud jsem nejlevnější o více než 10 %" a nastavení ceny "Cena nejlevnější konkurent - 1 %", tak Pravidlo zdraží všechny produkty, které byly o příliš levné na úroveň konkurence - 1 % (tedy budete pořád nejlevnější, ale ne zbytečně o tolik). Ale ne jiné.

Přidání prvního Pravidla

Vyberte Skupinu a vpravo v sekci "Dynamická pravidla" klikněte na tlačítko  "Začít".

Stránka s nastavením Pravidla má tři části:

 • Podmínky - volitelné podmínky, které musí produkt splnit, aby se přecenil podle tohoto Pravidla.
 • Nastavení ceny - cena, na kterou bude produkt přeceněn. Obsahuje i pokročilé nastavení ceny.
 • Náhled dopadu - část, která slouží k okamžité kontrole dopadů pravidla.

Níže naleznete podrobnější popis jednotlivých částí.

Podmínka

Podmínka funguje podobně jako Dimenze ve Skupině - je filtrem, který rozlišuje, zda se produkt do daného Pravidla přiřadí a tedy podle něj nacení, nebo ne. 

Disivo nabízí v základu čtyři typy podmínek:

 1. Podmínka dle konkurence
  Zde si můžete vybrat podmínky dle dostupnosti a rozdílu cen oproti konkurenci. 
 2. Podmínka dle výkonu produktu
  Podmínky, které umožní nastavit pravidla dle prodejních dat - počet impresí, nákupů, konverzní poměr, …
 3. Podmínka dle vlastností produktu
  Tento typ podmínek využijte pro nastavení pravidel dle počtu kusů skladem nebo nákupní ceně vašeho produktu.
 4. Podmínka dle dne v týdnu
  Tato podmínka se bude hodit v případě, že vaši zákazníci mají jiné nákupní chování určité dny v týdnu.

Ne každé Pravidlo musí mít v sobě Podmínku - můžete vytvořit Pravidlo i bez podmínek, například pokud chcete přecenit všechny produkty na úroveň přirážky 30 %.

Kromě výše uvedených se dají přidat i vlastní Podmínky - stačí v produktovém feedu posílat další tagy, které chcete použít pro tvorbu pravidel a kontaktovat nás, abychom vám vlastní podmínky přidali.

Podmínek můžete mít také více za sebou, v takovém případě musí produkt splnit podmínky všechny. Např. můžete podmínkou zvolit jen ty produkty, kde máte prodejnost vyšší než 10 kusů za týden a zároveň na skladě méně než 20 ks.

 

Nastavení ceny

Zvolte si cenu, kterou se přecení produkty, které se přiřadí do Pravidla. Kliknutím na "Přidat nastavení" se otevře možnost nastavení ceny. Vždy si volíte základ a k němu můžete připočíst nebo odečíst absolutní nebo procentuální hodnou.

V základů máte několik možností:

 1. Nákupní cena - používá se k nastavení přirážky nebo marže. Typickým nastavením je "Nákupní cena + 50 %", což značí 50% přirážku (nebo 33,3% marži)
 2. Aktuální cena - bere se hodnota aktuální ceny produktu. Pozor na nastavení Aktuální cena + X. Může způsobit, že se při každém přecenění navýší cena produktu a vznikne tak potenciálně nechtěná spirála.
 3. Pevná cena - slouží v případě, že chcete dlouhodobě udržovat pevnou cenovou hladinu, typicky v případě, že máte dohodu s dodavatelem na ceně jejich produktů.
 4. Nejlevnější/Nejdražší konkurent - vyberte nejlevnějšího nebo nejdražšího konkurenta ze všech relevantních konkurentů pro toto pravidlo.
 5. Zvolený konkurent - vyberte konkurenta a odchylku od jeho ceny

Stejně jako v jiných částech Disiva, tak i zde si můžete přidat vlastní nastavení ceny. Nejčastěji klienti přidávají jako nastavení DMOC/RRP. Pokud chcete přidat vlastní nastavení, kontaktujte podporu Disiva.

Na co si dát pozor?

Pokud nenaleznete konkurenta v nastavení ceny, je možné, že ho nemáte definovaného v sekci Nastavení nebo že v nastavení Skupiny je odfiltrovaný. V takovém případě stačí konkurenta přidat na globální úrovni (v sekci Nastavení) nebo zkontrolovat nastavení Skupiny.

Další častou chybou bývá následující případ: Zvolíte přecenění produktu podle konkurenta Alza, ale Alza produkt v nabídce nemá. V takovém případě se produkt nemá podle čeho přecenit a podle daného Pravidla se nepřecení.

To samé platí i s ostatními nastaveními ceny. Pokud zvolíte přecenění dle nákupní ceny, ale pro daný produkt není nákupní cena definovaná, produkt se nemá podle čeho přecenit a podle daného Pravidla se také nepřecení.

 

Pokročilé nastavení

V rámci nastavení ceny můžete zvolit i pokročilé nastavení. V pokročilém nastavení naleznete tři možnosti:

 

 • Nastavení, kterou cenu má Disivo použít, pokud má pravidlo více než jedno nastavení ceny.

Disivo pro 1 produkt doporučuje vždy 1 cenu. Protože si ale v Pravidle můžete nastavit cen víc, tak v tomto nastavení můžete zvolit, která z cen se má použít. Toto nastavení oceníte při pokročilém užívání Disiva.

Kdy tohoto nastavení využít?

Častým případem, kdy použijete toto nastavení, je situace, kdy chcete zachovat svou požadovanou marži 50 %, ale pokud budou všichni konkurenti dražší, než je tato hladina, tak se k nim dorovnáte - abyste neprodávali zbytečně levně. V takovém případě zvolte dvě nastavení ceny (nákupní cena + 50 %, nejlevnější konkurent - 1 %) a poté zvolte "Použít nejvyšší cenu"

 

 • Zaokrouhlování

Zvolte, jak bude Disivo zaokrouhlovat finální cenu. Může zaokrouhlit i na bližší ze dvou čísel. Zvotne zaokrouhlit na nejbližší a do políčka vyplňte např 9;5 . Tím se zaokrouhlí na 9 nebo 5 podle toho, co bude blíž.

 • Cenové limity

Důležitou součástí Disiva jsou cenové limity. V základním nastavení vám Disivo nedovolí změnit cenu na menší než 100 % nákupní ceny. Máte tak jistotu, že když budete naceňovat například podle konkurence, tak se nikdy nestane, že byste prodávali se zápornou marží.

Nastavit si můžete také cenový strop, který zajistí, abyste nešli s cenou naopak příliš nahoru.

 

 

Na co si dát pozor?

Limitní cena funguje jako tvrdá zarážka. Pokud jste zvolili zaokrouhlení ceny, ale to by způsobilo, že se cena dostala pod limit, tak se cena produktu nastaví právě přímo na limitní cenu - bez zaokrouhlení. To je nejčastější důvod, proč se může zdát, že zaokrouhlení "nefunguje".