Je naprosto přirozené, že při úvodním nastavování cenových strategií si nemusíte být jistí, zda děláte správné rozhodnutí. Rádi vám pomůžeme první strategie nastavit nebo je s vámi zkontrolujeme a zkonzultujeme.
Doporučujeme brát tyto příklady jako inspiraci k tomu, jak nad Pravidly přemýšlet. Možností je bezpočet. Vždy záleží na tom, jaká je vaše business strategie.

Příklady pravidel dle přirážky/marže

Základní přirážka/marže

Nejzákladnější pravidlo v Disivu. Existují Skupiny produktů, kde chcete nacenit pouze podle nákupní ceny. Tímto pravidlem zajistíte, že budete mít vždy správnou úroveň marže/přirážky a to i když se změní nákupní cena od dodavatele.

Tímto pravidle se ujistíte, že i když vám dodavatel změní nákupní cenu, tak na ni automaticky zareagujete a už nikdy nebudete prodávat se zápornou marží.

Nastavení:

Podmínka: nic

Nastavení ceny: Nákupní cena + (např.) 50 %

 


Příklady Pravidel podle konkurence

Zvýšení ceny u příliš levných produktů

Občas se může stát, že některý z vašich produktů prodáváte mnohem levněji, než vaše konkurence. Zdražte

na cenu nejlevnějšího konkurenta. Pořád budete nejlevnější, ale získáte tím "zadarmo" marži navíc.

Nastavení:

Podmínka: Podle konkurence - Přiliš levné produkty - Jsem nejlevnější alespoň o (např.) 5 %

Nastavení ceny: Nejlevnější konkurent - 1 %

 

Lehká cenová konkurence

Častým příkladem přeceňování je situace, kdy chcete mít svou minimální požadovanou marži/přirážku, ale v případě, že všichni konkurenti budou nad touto hladinou, tak se k nim rádi dorovnáte (protože zvýšíte % marži).

Nastavení:

Podmínka: -

Nastavení ceny: 1. Nákupní cena + (např.) 50 %, 2. Nejlevnější konkurent - 1 %

Pokročilé nastavení ceny: V případě odlišných cen použít nejvyšší cenu

Toto je velmi vhodné pravidlo, když začínáte přeceňovat dle konkurence a rozjíždíte dynamické přeceňování. Nezalekněte se toho, že Pravidlo používá dvě nastavení ceny. V nastavení ceny si můžete zvolit více cen i když Disivo posílá jen jednu. Právě proto slouží Pokročilé nastavení, kde zvolíte, kterou z cen má Disivo zvolit.

 

Průměr konkurence

Klasické pravidlo u Skupin produktů, kde chcete být konkurenční "tak akorát".

Nastavení:

Podmínka: -

Nastavení ceny: 1. Nejdražší konkurent + 0, 2. Nejlevnější konkurent + 0 %

Pokročilé nastavení ceny: V případě odlišných cen použít průměrnou cenu

 

Jsem jediný, kdo nabízí

Ve Skupinách produktů, které nejsou vysoce substituční a zároveň jsou konkurenční, může dávat smysl pravidlo, které zdraží produkty, pokud jste dnes jediní, kdo produkt nabízí.

Nastavení:

Podmínka: Podle konkurence - Nikdo nenabízí

Nastavení ceny: Nákupní cena + (např.) 100 %

 

Absolutní cenová konkurence

Jsou situace, kdy chcete jít za každou cenu strategií nejnižší ceny.

Nastavení:

Podmínka: -

Nastavení ceny: Nejlevnější konkurent - 1 %

 

Cenová konkurence s vybraným konkurentem

Ne vždy chcete vést cenovou konkurenci se všemi konkurenty. V některých segmentech pro vás může být relevantní jen určitý konkurent. Musíte být však levnější než konkurent? Často víte, že konkurent je v segmentu významný, ale vaše tržní síla je dobrá. Pak stačít nebýt cenově jen moc mimo.

Nastavení:

Podmínka: -

Nastavení ceny: Konkurent X + (např.) 5 %

 

 


Příklady Pravidel podle výkonu produktů

 

Pravidla dle prodejnosti produktů - jednoduché

Přidáním podmínky dle počtu prodejů, prodaných kusů nebo obratu můžete dynamicky naceňovat podle aktuální prodejnosti. Typickým příkladem je situace, kdy chcete  naceňovat jinak produkty, kdy je počet prodejů = 0 a jinak ty, kdy je počet prodejů > 0.

Nastavení:

První pravidlo:

Podmínka: Podle výkonu produktu - Počet objednávek = 0

Nastavení ceny: Nákupní cena + (např.) 20 %

 

Druhé pravidlo:

Podmínka: Podle výkonu produktu - Počet objednávek > 0

Nastavení ceny: Nákupní cena + (např.) 40 %

 

O tom, jak fungují Pravidla v případě, že je jich ve Skupině víc, viz část "Více Pravidel v jedné Skupině" níže.

 

Pravidla dle prodejnosti produktů - pokročilé

To, že se produkt neprodává, ještě samo o sobě mnoho neříká. Důležité je i to, zda se na produkt vůbec někdo dívá (a zda tedy vůbec má šanci se prodat). Pokud se produkt neprodává a zároveň na něj nikdo nekouká, tak je důvod jeho neprodejnosti patrně někde jinde (špatná pozice ve výpisu produktů/kategorii, nefunkční reklamy, chyba v popisu/obrázku atp). Proto může být vhodné rozšířit předchozí pravidlo právě o tuto situaci.

První pravidlo:

Podmínka: Podle podle výkonu produktu - Počet objednávek > 0, 2. Podle výkonu produktu - Počet zobrazení > 0

Nastavení ceny: Nákupní cena + (např.) 20 %

 

Druhé pravidlo:

Podmínka: 1. Podle výkonu produktu - Počet objednávek = 0, 2. Podle výkonu produktu - Počet zobrazení = 0

Nastavení ceny: Nákupní cena + (např.) 40 %

 

Třetí pravidlo:

Podmínka: Podle podle výkonu produktu - Počet objednávek > 0

Nastavení ceny: Nákupní cena + (např.) 40 %

 

O tom, jak fungují Pravidla v případě, že je jich ve Skupině víc, viz část "Více Pravidel v jedné Skupině" níže.

Pravidla dle prodejnosti jsou velmi vhodná v situaci, kdy chcete mít přesnou kontrolu nad prodejností produktů. Nemusí být vhodné v případě, že je ve Skupině mnoho Produktů, které mají různé hladiny prodejnosti. V takových případech mohou být vhodnější cenové modely - např. cenový model skokové optimalizace.

Obrátkovost zásob

Jedním z hlavních úkolů pravidel zaměřených na výkon produktu je docílení toho, aby se špatně prodejné produkty začaly prodávat a aby se dobře prodejné produkty prodávali pokud možno s lepší marží. Často je ale důležité brát v potaz i skladové zásoby. A když je produkt velmi dobře prodejný, ale na skladě ho je už málo, tak o to více produkt zdražit. Tím se poptávka sníží, produkt se vyprodá pomaleji, ale s mnohem lepší marží. K tomu je skvělá podmínka obrátkovosti zásob (vyjádřené ve dnech)

První pravidlo:

Podmínka: Podle podle výkonu produktu - Obrátkovost zásob < 5 

Nastavení ceny: Nákupní cena + (např.) 80%

 

Druhé pravidlo:

Podmínka: Podle podle výkonu produktu - Obrátkovost zásob < 30 

Nastavení ceny: Nákupní cena + (např.) 40%

 

Třetí pravidlo:

Podmínka: Podle podle výkonu produktu - Obrátkovost zásob < 90 

Nastavení ceny: Nákupní cena + (např.) 20%

 

O tom, jak fungují Pravidla v případě, že je jich ve Skupině víc, viz část "Více Pravidel v jedné Skupině" níže.

 


Příklady Pravidel podle vlastností

Základní přirážka/marže dle cenového pásma

Často prodejci požadují vyšší procentuální marže u produktů s nižší cenou, než když je cena vyšší. Proto se může stát, že bude chtít nastavit jinou úroveň marže pro produkty např. do 250 Kč a jiné pro produkty od 250 do 499Kč. Příklad nastavení cenového pásma do 249 Kč:

Nastavení

Podmínka: Podle vlastnostní produktu - Nákupní cena je menší než 250 Kč

Nastavení ceny: Nákupní cena + (např.)100 %

Jak nastavit podmínku od 250 do 499 Kč? Přidejte podmínky dvě. Jedná Podmínka bude "Nákupní cena je větší než 249 Kč" a druhá "Nákupní cena je menší než 500 Kč. Pamatujete? Produkt musí splnit všechny Podmínky. A ty splní jen produkty od 250 Kč do 499 Kč.

 

Skladové zásoby

Podmínky dle počtu kusů skladem vám umožní reagovat na situace, kdy je produktů na skladě hodně nebo málo. Podmínku dle počtu kusu skladem doporučujeme kombinovat s podmínkou podle vlastností - počet prodejů. Existují situace, kdy je na skladě málo kusu produktů a chcete zdražit (protože se dobře prodává) a nebo naopak kdy chcete zlevnit (protože se produkt vůbec neprodává a chcete produkt vyprodat a uvolnit místo ve skladu). Pro tyto situace však může být vhodnější přímo podmínka obrátkovosti zásob (viz "Obrátkovost zásob" v tomto návodu). Protože zde existuje spousta možností, tak v tomto příkladu neuvádíme výslovné zadání Pravidla.

 


Příklady Pravidel podle dle v týdnu

Zdražení nebo zlevnění přes víkend

Existují situace, kdy může chtít e-shop změnit svou cenovou politiku v závislosti na dnu v týdnu. Ať už je to z důvodů vztahu s dodavateli nebo kvůli odlišnému chování cílové skupiny.

Nastavení

První pravidlo:

Podmínka: Podle dne v týdnu - Sobota, Neděle

Nastavení ceny: Nákupní cena + (např.) 80 %

 

Druhé pravidlo:

Podmínka: Podle dne v týdnu - Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek

Nastavení ceny: Nákupní cena + (např.) 60 %

 

 


Více Pravidel v jedné Skupině

Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete pravidla kombinovat tak, aby podchytila všechny možné eventuality na trhu. Proto doporučujeme nastavit více Pravidel pro každou Skupinu.

Priorita Pravidel ve Skupině

Pokud máte ve Skupině více Pravidel, bude se systém snažit přiřadit produkt od nejvýše zařazeného Pravidla. Postupně bude testovat, zda produkt splní podmínku Pravidla. Pokud ne, pustí produkt do dalšího Pravidla s nižší prioritou do té doby, než nalezne první Pravidlo, jehož podmínku produkt splní.

Pokud chcete pořadí Pravidel změnit, stačí je přetáhnout myší nahoru nebo dolů.